НГУ

 • Наличие бесплатного обучения: Yes
 • Наличие платного обучения: Yes
 • Наличие военной кафедры: Yes
 • Наличие общежития: Yes
 • Последипломное образование: Yes
 • Аспирантура, докторантура: Yes
 • Подготовительное обучение: Yes
 • Студентов: 22
 • Преподователей: 22
 • Кандитатов наук: 222
 • Профессоров и докторов наук: 22
  • Город: Днепропетровск
  • Год основания: 1899
  • Статус: государственный
  • Аккредитация: IV
  • Документ об окончании док. гос. образца
  • Форма обучения: дневная,заочная
  • Уровень квалификации: бакалавр,специалист,магистр
  • Адрес: ыцукенрго
  • Телефон: 222-22-22
  • Телефон приемной комиссии: 222-33-44
  • Сайт: http://www.nmu.org.ua/

   Факультеты и специальности


   Абитуриенту:

   16 червня 2009 р. виповнилося 110 років з часу заснування Національного гірничого університету – першого вищого гірничого навчального закладу нашої держави. Більш ніж столітня історія університету яскраво відображає не лише економічний розвиток великого південного регіону держави і науково-технічний прогрес, але і його суспільно-політичне та культурне життя. Можна знайти подібний вищий навчальний заклад за багатопрофільністю та висококласністю підготовки спеціалістів, за науковим потенціалом професорсько-викладацького складу і навіть за багатством традицій суспільно-політичного і культурного життя. Та не багато в межах держави вищих закладів освіти, які б своїм науковим і кадровим потенціалом поклали початок більш ніж двом десяткам навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, серед яких Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1930), Дніпропетровський металургійний інститут (1930), Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (1931), Науково-дослідний хімічний інститут ім. П.Г. Мелікішвілі в Тбілісі (1929), Московський зварювальний інститут (1925), Всесоюзний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості (1929), Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського в Києві (1927) та ін. Крім того, цьому вузу судилося стати першим у всій Катеринославській губернії.

   16 червня 1899 р. Державна Рада отримала "высочайшее утверждение” “Положення про Катеринославське вище гірниче училище”, в якому було зазначено: "...2. Доручити Міністру землеробства і Державного майна відкрити перший курс означеного навчального закладу у вересні 1899 р."

   Церемонія відкриття Катеринославського вищого гірничого училища була проведена 12 жовтня 1899 р. в Потьомкінському палаці (нині – Палац студентів). Першим директором КВГУ було призначено гірничого інженера С.М. Сучков (1899-1908).

   Вище гірниче училище спочатку мало два відділення – гірниче і заводське, але їх навчальні плани до реорганізації мало відрізнялись один від одного (лише кількістю годин з деяких дисциплін).

   Навчальний план за "Положенням про КВГУ" передбачав викладання 23-х дисциплін: богослов`я, вищої математики, аналітичної механіки, будівельної механіки, прикладної механіки, гірничозаводської механіки, фізики, хімії, електромеханіки, мінералогії, геології і науки про родовища, геодезії, гірничого мистецтва, збагачення руд і кам`яного вугілля, маркшейдерського мистецтва, будівельного мистецтва, металургії, технології металів, креслення і нарисної геометрії, рахівництва і гірничозаводського господарства, технічних перекладів з іноземних мов (німецької або французької), надання допомоги при нещасних випадках. Навчальний процес забезпечували 13 викладачів, з них 2 ординарних професори (В.В. Курилов, Д.М. Синцов), 1 екстраординарний професор (С.К. Соболевський), а всі інші були викладачами без наукових звань та інженерами-практиками.


   Подробнее о ВУЗе:

   П Р А В И Л А    П Р И Й О М У

   до Державного вищого навчального закладу

   «Національний гірничий університет»

   та його структурних підрозділів

   в  2014  році

    

   Провадження освітньої діяльності Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки – серія АЕ за № 270600 від 02.07.2013 р.

   Термін дії ліцензії до 01.07.2014 – 01.07.2018 р. На напрями (спеціальності) за якими закінчується термін дії ліцензії 01.07.2014 університетом буде здійснено набір за умови проходження акредитації.

   Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

   Наши фотографии   system for comments CACKLE